Pro rodiče

Desatero pro rodiče

1. BALTE S ROZVAHOU – Na toto pravidlo myslete, až budete svému dítěti dávat sladkosti na tábor. Děti rozhodně nebudou hladovět a nepřiměřené množství sladkostí přitahuje myši a mravence. A mít mravence ve stanu opravdu není nic příjemného. Co se týče kufru, zabalte prosím opravdu jen to, co naleznete v našem seznamu věcí na tábor. Ať dítě nevozí zbytečnosti, které budou 14 dní ležet pod postelí. Malým dětem zkuste oblečení podepsat, případně vyznačit tak, aby děti poznaly, že je věc jejich. Kufry balte ideálně spolu, ať dítě ví, kde co má. Zároveň dětem nedávejte nové oblečení, ale pouze takové, které případně děti mohou zničit. 
 

2. MYSLETE NA ZDRAVÍ DÍTĚTE – Zdravotní stav dítěte uvádějte, prosím, vždy pravdivě a nešetřete informacemi v přihlášce. Potřebujeme vědět, čím vaše dítě trpí, abychom se na to dostatečně připravili. Proto buďte, co nejvíce podrobní a nebojte se vše patřičně rozepsat. Neposílejte nám na tábor nemocné děti, stejně by tábor strávily v posteli na marodce. 
 

3. PŘIPRAVTE DĚTI NA TÁBOR UŽ DOMA – Tímto, Vás, prosíme o pomoc. Pobavte se s dítětem o tom, jak to na běžném táboře vypadá, prohlédněte si s ním fotogalerii, jak tábor vypadá, v čem budou děti spát. Zároveň si, prosím, s dětmi projděte táborový řád už doma. Budeme o něm samozřejmě informovat i na začátku tábora, ale je dobré, aby už od Vás slyšely, jak se na táboře mají chovat a co na táboře máme za pravidla. 
 

4. PŘÍJEZD, ODJEZD – Toto jsou velmi důležité dny, buďte na ně připraveni. Mějte veškerou dokumentaci v pořádku. Nic nezapomeňte doma. Nástup táborníka na tábor musí proběhnout zavčas a podle plánu, případně individuálně po dohodě s hlavním vedoucím. Jakmile dítě nastoupí do autobusu, můžete počkat, než autobus vyrazí a zamávat mu. Stejně tak v případě, když vezete dítě do tábořiště vlastní dopravou, předáte ho se zavazadly odpovědnému vedoucímu a zdravotnici a ti si jej převezmou. Pokud je to možné, nezdržujte se v tábořišti příliš dlouho, loučení je pro děti už tak emotivní záležitost. Takže ideálně jako u autobusu. Pusu, zamávat a odjet. Svěřili jste nám vaše děti na 16 dní, tak nám věřte.
 

5. NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE – Pro návštěvu na našem táboře je vhodný tzv. návštěvní den. Ten se koná vždy druhou sobotu od začátku tábora. Všichni jste vřele vítáni, tak využijte tohoto dne a nehledejte si jiné příležitosti k navštívení našeho tábora. Prosíme vás tedy, nevozte osobně dětem balíky, nejezděte na procházky v okolí tábořiště pro „náhodné“ setkání s dítětem. Vystavujete tak děti dalšímu loučení, které je akorát rozruší. Pokud by byla návštěva na tábor nutná, musí být po předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora.
 

6. ELEKTRONIKA – Na našem táboře není elektřina, proto s dětmi zvažte nutnost mít u sebe jakékoli elektronické zařízení. Po vybití už děti nemají možnost si svá zařízení jakkoli dobít. Elektrické zdroje na táboře jsou pouze pro potřebu vedoucích za účelem komunikace.  Za všechny případné telefony, tablety, reproduktory a další elektroniku si děti ručí samy a při jejich ztrátě či odcizení za ně vedoucí nenesou žádnou zodpovědnost. 
 

7. DOPISY A POHLEDY – Využijte pro komunikaci mezi dětmi tento způsob. Přibalte dětem dostatek dopisních papírů a známek, aby Vám o sobě mohly napsat zprávu, jak se jim na táboře daří. Zároveň je žádoucí, abyste dětem poslali nějaký dopis, pohled či malý balíček. Děti na to každý den čekají a radost v jejich očích, když přečteme jejich jméno, je k nezaplacení. Táborové dění budete každý den moci sledovat na našem Facebooku. Co se komunikace s vedením tábora týče, snižte prosím kontakt s námi během tábora na minimum. Kdybychom měli jen zvedat telefony a odepisovat na zprávy, neděláme nic jiného. A o tom přeci náš tábor není, my se věnujeme dětem. Neptejte se, kdy je odjezd, odkud, co má mít dítě s sebou. Strávili jsme desítky hodin tím, aby náš web byl přeplněn informacemi, které byste mohli potřebovat. Proto než budete volat, prostudujte si podrobně naše webové stránky, jsme si jisti, že tam najdete odpověď na svou otázku.
 

8. ODPOČÍVEJTE –  Jsme rádi, že budete sledovat pravidelně dění u nás, že svým dětem budete psát dopisy, ale nezapomeňte také odpočívat. Kolikrát v roce vás potká taková příležitost, že máte čas sami na sebe? Chápeme, že většina z vás bude po dobu tábora chodit do práce, ale poté si zajděte třeba na večeři, či za kamarády na návštěvu. O vaše dítě je skvěle postaráno, a kdyby se přece jen něco dělo, číslo na vás máme.
 

9. VAŠE PODPORA PRO NÁS HODNĚ ZNAMENÁ – Věřte, že Vaše spokojenost a spokojenost dětí na táboře je pro nás to nejdůležitější. Nejlepší reklamou pro nás je Vaše doporučení. Tábor má svůj Facebook a Instagram a my budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu. Pracujete pro firmu, která by našim táborům mohla poskytnout sponzorský dar? Ať už jsou to finance, hodnotné dary nebo jen firemní klíčenky, opravdu oceníme všechno.

10. PO NÁVRATU DOMŮ– Je dost možné, že Vaše dítě po návratu z tábora nepoznáte. Počítejte raději s tím, že budete dva dny plnit pračku špinavým oblečením od bahna a trávy. Zkontrolujte, jestli mají děti zpátky všechny své věci, jestli mu třeba nechybí jedna bota a podobně. I takové případy se nám staly, vše se dá případně vyřešit.